INFO
TOT! zrovnávací systém

Nie každý kto pracuje s drevom si uvedomí, že práca s takýmto prírodným materiálom môže mať negatívny vplyv na zdravie človeka.
Obzvlášť ak sa jedná o tvrdé drevo a človek je pravidelne a dlhodobo v styku s prachom z obrábania.
V najhoršom prípade môže prach z dreva nezvratne poškodiť zdravie človeka, najmä dýchacie cesty, oči a pokožku.
V USA je prach z dreva oficiálne považovaný za karcinogén.
Pri práci s drevom vždy používajte primerané ochranné prostriedky a ak je to možné vždy pracujte s odsávaním prachu.

TOT! bol v roku 2019 uvedený na trh ako celosvetovo prvý komerčne vyrábaný zrovnávací systém s integrovaným odsávaním prachu a stále je profesionálmi z celého sveta považovaný za najlepší zrovnávací systém pre hornú frézu so zanorením.

Je vysoko cenený najmä pre ľahké ovládanie ktoré umožňuje obsluhe pracovať s vystretou chrbticou a obsluhovať zariadenie väčšinu času jednou rukou.

Náš integrovaný systém odsávania prachu má účinnosť nad 90% a pri správnom používaní sa jemný prach z obrábania vo vzduchu takmer nevyskytuje.

Všetky oceľové komponenty sú vyrobené z pieskovanej nerezovej ocele ktorá svojou hmotnosťou zabezpečuje takmer samo-hybnosť vozíka frézy, tiež prakticky neobmedzenú životnosť a minimálne nároky na údržbu.

Ložiskové kolieska, najkvalitnejšie hliníkové profily odolné voči ohybu, najlepšie tesniace kefy a široký sortiment príslušenstva dopĺňa tento prémiový produkt, ktorý oceňujú každoročne stovky nových zákazníkov z celého sveta.

Zrovnávací systém TOT! bol navrhnutý pre frézovanie nadrozmerných dosiek z dreva, ale osvedčil sa aj ako neoceniteľný pomocník pri zrovnávaní epoxidových dosiek.

Najefektívnejšie odsávanie sa dosiahne výkonným dielenským vysávačom pripojeným na cyklónový separátor s 32mm, resp. 50mm hadicou.

Otáčky nástroja treba vždy nastaviť podľa odporúčania výrobcu hornej frézy pre daný priemer nástroja a druh obrábaného materiálu.

Pri frézovaní epoxidu, treba použiť hadicu o priemere 50mm a viac. Epoxid zároveň vyžaduje aj nižšie otáčky frézy, nižšiu rýchlosť posuvu frézy a menšiu hĺbku úberu materiálu.

Zrovnávací systém TOT! je kompatibilný s väčšinou bežne predávaných horných fréz so zanorením, vrátane najväčšej hornej frézy Festool OF 2200.

TOT! umožňuje bezprašné frézovanie v rozsahu 0 až 30 mm pod úroveň spodnej hrany priečnych koľajníc so štandardne dodávanými tesniacimi kefami v dĺžke 20, 30 a 40mm. V prípade dokúpenia voliteľných tesniacich kief dĺžky 50 a 60 mm môžete využiť celý rozsah hĺbky zanorenia najväčších horných fréz a frézovať bezprašne v rozsahu od 0 až do 50mm.

Share this post