Krok č. 9. Prispôsobenie priemeru odsávacej redukcie hadici