Ako predchádzať zvýšeným vibráciám frézovacieho nástroja a poškodeniu ložísk hornej frézy.

Okrem poškodenia ktoré môže vzniknúť pri frézovaní nárazom nástroja na uvoľnený uzol alebo do inej časti obrobku, môže dôjsť k poškodeniu náradia aj chybnou alebo nepravidelnou údržbou.
Prach a malé časti dreva a epoxidu sa môžu prilepiť na frézovací nástroj a predĺženie klieštiny.
Ak sa tieto časti pravidelne nečistia, môžu spôsobiť zvýšené vibrácie nástroja a poškodenie ložísk hornej frézy.

Čistenie klieštiny:
Čistenie klieštiny sa odporúča po každých 10 hodinách práce.
Očistite celé predĺženie zvonku a následne rozoberte klieštinu predĺženia a dôkladne vyčistite vnútornú časť klieštiny pomocou nylonovej kefy.
Odporúča sa vyčistiť aj priestor medzi lamelami klieštiny.
Stopky nástrojov by sa mali čistiť po každej výmene nástroja alebo každých 10 hodín práce.
Ideálne je použiť čistiaci roztok ako napr. CMT Formula 2050 alebo podobný produkt na čistenie nástrojov.
Nakoniec všetky vyčistené časti vyfúkajte stlačeným vzduchom.

Výmena klieštiny:
Upínaním nástroja a vibráciami nástroja sa opotrebováva klieština a na vnútorných upínacích častiach dochádza k vytláčaniu plôch, čo spôsobuje nedokonalé upnutie nástroja.
To môže spôsobiť zlomenie nástroja v mieste upnutia, zvýšenie vibrácií nástroja a poškodenie ložísk honrej frézy.
Odporúča sa vymeniť klieštinu za novú po každých 300 hodinách práce.