Krok č. 3. Osadenie zrovnávacieho nástroja a predĺženia klieštiny